Serveis

Serveis de consultoria i altres especialitzacions

Serveis de consultoria

Entre les tasques que poden compondre aquest servei es troben l’auditoria logística, l’anàlisi de la cadena de subministrament, estudis de traçabilitat, l’anàlisi dels costos logístics, estudis de viabilitat per a l’externalització d’activitats, anàlisi i optimització de la preparació de comandes , dels sistemes de manutenció i emmagatzematge existents, anàlisi, disseny, licitació i direcció del projecte de noves instal·lacions productives, disseny de nous magatzems o l’elaboració d’especificacions tècniques. L’abast de les tasques a realitzar depèn de la definició del projecte a desenvolupar.

Com a serveis a destacar:

Auditoria logística

Avaluació de la logística interna i externa d’un client.

Anàlisi de la cadena de subministrament

Avaluació del procés de subministrament que segueix el client.

Estudis de traçabilitat

Anàlisi del procés per garantir una traçabilitat correcte del producte en tot moment.

Anàlisi de costos logístics

Inventari i millora dels costos implicats en el procés.

Externalització d’activitats

Estudi de la viabilitat per a l’externalització d’activitats de les empreses.

Optimització de processos interns i externs

Anàlisi i optimització de la preparació de comandes, sistemes de manutenció i emmagatzematge existents.

Direcció de projectes

Anàlisi, disseny, licitació i direcció de projecte de noves instal·lacions productives.

Disseny de magatzems

Definició de la distribució òptima d’un magatzem existent o d’un de nou.

Serveis complementaris

Entre els serveis relacionats amb la Consultoria Logística en què LogSolutions també pot col·laborar amb els clients trobem:

  • Disseny, desenvolupament i implantació de sistemes informàtics industrials
  • Investigació de nous espais logístics i industrials
  • Formació logística
  • Descripció de llocs de treball
  • Selecció de personal especialitzat

  • Delineació industrial
  • Legalitzacions
  • Direcció i control de projectes
  • Sistema d’homologació, avaluació i selecció de proveïdors
  • Manteniment d’instal·lacions automatitzades i sistemes informàtics industrials

Ens vols conèixer

i parlem del que necessites?